کمک به کسب‌وکارهای محصول و تجارت الکترونیک برای افزایش درآمد و تقویت با راه اندازی سیستم‌های مناسب برای حضور آنلاین آنها، سود بیشتری کسب کنید.

About-Header-Image-min (1)
0 +
پروژه‌های راه اندازی شده
0 +
کاربران درحال استفاده از محصول
0 +
اعضای با استعداد تیم

ما یک استودیوی طراحی و توسعه وب هستیم که بر ایجاد تجارت الکترونیک و وبسایت‌های محصول متمرکز شده است

More-About-Image-min (1)
Abstract-Circle-1

توسعه نرم‌افزار یا تولید نرم‌افزار برگردان نیاز کاربران یا مشتریان در قالب یک محصول نرم‌افزاری است. توسعهٔ نرم‌افزار از مرحله طرح یک راه حل مفهومی برای مسئلهٔ خواسته‌شده (امکان‌سنجی) آغاز شده، پس از دریافت خواسته‌ها و تحلیل سیستم طراحی صورت گرفته و در نهایت تبدیل به یک سیستم واقعی می‌شود.

هدف این فرایند آن است که از یک سو برآورده ساختن نیازهای کاربران و از سوی دیگر کیفیت مناسب عملکرد سیستم تضمین گردد؛ بنابراین بایستی حاوی سازوکارهایی برای اعتبارسنجی و وارسی‌پذیری عملکرد خروجی باشد.

در سالهای اخیر با رشد نیاز به تولید نرم‌افزارهای تجاری توسعه نرم‌افزار به بحثی مهم تبدیل شده‌است و روش‌های گوناگونی در قالب‌های مختلف برای تولید نرم‌افزارها بر مبنای نیازهای کاربران، مشخصات کلی سیستم، شرایط مدیریتی و اقتصادی، زمان‌بندی و سطح کیفی به وجود آمده‌اند. اغلب توسعه نرم‌افزار با برنامه‌نویسی یکسان فرض شده‌اند در حالی که توسعه نرم‌افزار بر خلاف برنامه‌نویسی با تولید تجاری نرم‌افزار، استفاده بهینه از بخش‌های در دسترس تولید شده سر و کار دارد.

چگونه می‌توانیم بیزنس
خود را رشد دهیم؟

تیم پشتیبانی
بسیار قابل اطمینان

اعتماد

راهکارهای عملی
و اثبات شده

تجربه

برای زمان‌های
بلند مدت بسازید

پایستگی

مشاوره‌ی بی‌نظیر
کاملا مجرب و موثر

هرزمانی