هزینه ثبت نام در کارگاه ۵۰.۰۰۰ ت می باشد و ثبت نام نهایی به منزله تماس با شماره: ۰۹۳۵۵۸۵۹۳۴۲ آقای سهیل بیگی و پرداخت هزینه کارگاه آموزشی می باشد.

لطفا قبل از ثبت نام با آقای سهیل بیگی جهت پرداخت هزینه تماس بگیرید.