ثبت نام رایگان در کارگاه های آموزشی

تمامی این کارگاه ها به مناسبت هفته پژوهش رایگان شده اند


سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مجتمع نوآوری و فناوری برگزار خواهد شد.

کارگاه تفکر انتقادی و کارآفرینی

مدرس: مهندس مهرداد مرادی

 
 
 
Mask-Group-20-min57547547

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۲ تا ۱۴ در مجتمع نوآوری و فناوری طبقه ۱- برگزار خواهد شد

ورود به دنیای استارتاپ های ایرانی و انتقال تجربه

مدرس: مهندس احسان شاکری

 
 
 
Mask-Group-20-min

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۹ تا ۱۶ در مجتمع نوآوری و فناوری طبقه ۱ برگزار خواهد شد.

اصول تلقیح مصنوعی در گاو

مدرس: دکتر محمد شمس الهی

 
 
 
۴۳ص۲۶۴۳۶۴۳

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲ تا ۱۴ در مجتمع نوآوری و فناوری طبقه ۱- برگزار خواهد شد

آشنایی با مراحل طراحی محصول و عوامل موثر بر آن

مدرس: دکتر امین رستم نیا

 
 
 
Mask-Grou875614325647890

شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰ تا ۱۲در مجتمع نوآوری و فناوری طبقه ۱ برگزار خواهد شد

اصول و فنون بازاریابی اثربخش

مدرس: دکتر مژگان خوشمرام

Mask-Grou875668912894

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ساعت ۹ تا ۱۲ در سالن آمفی فرزانگان برگزار خواهد شد.

تشریح زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور و استان

مدرس: دکتر محمدمهدی احمدی - دکتر همایون مرادنژادی

 
 
Mask-Grou8756

شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲تا ۱۴در مجتمع نوآوری و فناوری طبقه ۱ برگزار خواهد شد

هک ذهن برای ایده پردازی مستمر

مدرس: دکتر امین رستم نیا

Mask-Grou875614325647890

شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ساعت ۸ تا ۱۰ در مجتمع نوآوری و فناوری طبقه ۱ برگزار خواهد شد

روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی

مدرس: دکتر نعمت اله شیری

 
Mask-Grou8756

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مجتمع نوآوری و فناوری طبقه ۱ برگزار خواهد شد

ارتباطات حرفه ای در کسب و کار

مدرس: دکتر مژگان خوشمرام

 
 
Mask-Grou875668912894

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ساعت ۸ تا ۱۰ در مجتمع نوآوری و فناوری طبقه ۱ برگزار خواهد شد

نرم افزار SMART PLS در علوم اجتماعی

مدرس: دکتر نعمت اله شیری

 
 
Mask-Grou8756

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۱۲ تا ۱۴ در مجتمع نوآوری و فناوری طبقه ۱ برگزار خواهد شد

استقرار کسب و کارهای نوپا

مدرس: دکتر زهره معتمدی نیا

 
 
Mask-Grou87564235467

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۹ تا ۱۲ در گلخانه دانشگاه ایلام برگزار خواهد شد

پرورش گیاهان آپارتمانی و بازدید از گلخانه

مدرس: مهندس طاهره چامه

 
 
Mask-Group-20-min325632462

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۸ تا ۱۰ در مجتمع نوآوری و فناوری طبقه ۱ برگزار خواهد شد.

آشنایی با بوم ارزش پیشنهادی کسب و کار

مدرس: دکتر نعمت اله شیری

 
 
Mask-Grou8756

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مجتمع نوآوری و فناوری طبقه ۱ برگزار خواهد شد.

آشنایی با بوم مدل و بوم ناب کسب و کار

مدرس: دکتر نعمت اله شیری

 
 
Mask-Grou8756

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۹ تا ۱۲ در پژوهشکده گیاهان دارویی برگزار خواهد شد

کارگاه کشت و پرورش گیاهان دارویی و نحوه عصاره و اسانس گیری

مدرس: دکتر فرشته دارابی - دکتر زهرا طاهرنیا

 
 
 
Mask-Grou87563506

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲ تا ۱۴ در مجتمع نوآوری و فناوری طبقه ۱ برگزار خواهد شد

کارگاه تیم سازی و اهمیت آن در کسب و کارهای نوپا و استارت آپ ها

مدرس: دکتر امین رستم نیا

 
 
 
 
Mask-Grou875614325647890